VÝUKA

AJ: od 300,- / hod

JAP: od 400,- / hod

ČJ: od 250,- / hod

PŘEKLADY

AJ: od 250,- / NS

JAP: od 400,- / NS

TLUMOČENÍ

AJ: od 500,- / hod

JAP: od 700,- / hod

 KOREKTURY

ČJ: od  30,- / NS

AJ: od 100,- / NS

manekineko