VÝUKA

AJ: od 350,- / hod

JAP: od 450,- / hod

ČJ: od 300,- / hod

PŘEKLADY

AJ: od 300,- / NS

JAP: od 450,- / NS

TLUMOČENÍ

AJ: od 550,- / hod

JAP: od 750,- / hod

 KOREKTURY

ČJ: od  70,- / NS

AJ: od 130,- / NS

manekineko