VÝUKA

Soustředím svou činnost především na výuku ve firmách, doučování žáků, kurzy i individuální lekce pro dospělé, od úplných začátečníků po pokročilé.

Ve svém přístupu se zaměřuji na potřeby každého studenta či konkrétní skupiny – společně se dohodneme na studijním plánu, vybereme materiály, určíme cíl, k němuž se naše hodiny budou ubírat.

Metody podle situace kombinuji. Je-li potřeba procvičovat konverzaci, budeme z větší části komunikovat v cílovém jazyce. Pokud by se klient rád zabýval spíše gramatikou, lze hodiny věnovat i teorii, lingvistickým jevům a jejich výkladu v češtině. Jsem tu pro ty, kdo potřebují doplnit znalosti, důkladně se připravit ke zkoušce, zvládnout obchodní korespondenci, či jen nenásilnou formou oživit to, co se kdysi naučili.

Jako specialitu uvádím lekce v terénu – možná jste už zažili ten pocit bezmoci, když někde mimo učebnu máte promluvit a aplikovat známé konstrukce, ale ono to najednou vůbec nejde. Právě tím, že v cizí řeči zakusíte různé situace na různých místech (a za různého počasí), se Vám dané jazykové vzorce lépe upevní, Váš mozek se vycvičí a komunikace příště proběhne snáz – nezávisle na okolnostech.

words

 

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Mám zkušenosti s překlady rozličného druhu (manuály, odborné texty, anotace, filmové titulky aj.). Pokud jde o tlumočení, nejčastěji jsem asistovala u obchodních jednání, při návštěvách zahraničních partnerů, anebo ve výrobě.

 

KOREKTURY

Provádím korektury bakalářských, diplomových i jiných prací (v českém či anglickém jazyce).

 

ČEŠTINA (NEJEN) PRO CIZINCE

Nabízím hodiny českého jazyka – doučování dětí, lekce pro cizince, konzultace.